Integritetspolicy - zlimline.

Integritetspolicy

Zlimline har åtagit sig att skydda sina kunders och användares integritet. På grundval av detta har vi utarbetat denna integritetspolicy som reglerar insamling, användning, utlämnande, överföring och lagring av personuppgifter.

 

Insamling och användning av personuppgifter

Personuppgifter kan samlas in på följande sätt:

– lämna kontaktuppgifter (inklusive namn, postadress, telefonnummer, e-postadress, önskad kontaktmetod) på vår webbplats eller på annat håll (via e-post).

– lagra personlig kontaktinformation eller information om köppreferenser när du köper eller beställer från vår webbplats (Zlimline kan frivilligt begära personlig och personlig information om vissa områden på webbplatsen. Obligatorisk personlig information kan vara namn, adress, postnummer, e-postadress, telefonnummer och annan information).

 

Insamling av andra uppgifter (cookies)

Vi samlar också in icke-personligt identifierbar information via cookies – uppgifter som inte direkt kan kopplas till en specifik person (kön, ålder, språkpreferenser, plats).

Vi kan också samla in uppgifter om generaliserade kundaktiviteter på vår webbplats. Denna information samlas in och används för att ge våra kunder mer användbar information och för att veta vilka produkter och undersidor på webbplatsen som är mest intressanta. Insamlade uppgifter behandlas som icke-personlig information i denna integritetspolicy.
Zlimline webbplats använder Google Analytics från Google som analysverktyg, liksom Facebook. Detta är tjänster som också använder cookies.

Våra cookies är därför avsedda att underlätta för både dig som besökare och för oss. Om du fortsätter att använda vår webbplats utan att ändra dina inställningar antar vi att du inte har några problem med att acceptera våra cookies.

 

Användning av insamlade personuppgifter

Vi använder också de personuppgifter som vi samlar in för att leverera produkterna till våra kunder och för att kontakta kunden (till exempel när du kontaktar oss via kontaktformuläret använder vi din e-postadress för att svara). För att bättre kunna betjäna kunden kan Zlimline komma att lämna ut information om enskilda användare till en tredje part som tillhandahåller Zlimlines tjänster och som enligt avtal är skyldig att hålla den delade informationen konfidentiell. Den tredje parten är till exempel vår partner, vars uppgift är att transportera produkterna.

 

Skydd av personuppgifter

Zlimline kommer att vidta alla försiktighetsåtgärder (inklusive administrativa, tekniska och fysiska åtgärder) för att skydda kundens personuppgifter. Endast auktoriserade personer kan få tillgång till och ändra informationen.
Kundens rättigheter

Kunden har rätt att begära information om sig själv och att be dem radera den. Du kan göra detta genom att skriva till info@zlimline.se

Varukorg