Villkor - zlimline.

Villkor

1. ALLMÄNT

1.1 Dessa allmänna villkor (”villkoren”) gäller när du som konsument (”du”) gör en beställning via www.zlimline.se (”webbplatsen”). Detaljerad kontaktinformation och annan information om Zlimline finns på webbplatsen. Villkoren gäller endast för dig som är konsument och som gör beställningar via webbplatsen.

1.2 För att kunna beställa på webbplatsen måste du vara 18 år eller äldre. Zlimline förbehåller sig rätten att i enskilda fall vägra eller ändra din beställning (till exempel om du har lämnat felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.3 Zlimline förbehåller sig rätten till slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på webbplatsen, såsom fel i produktbeskrivningen, felaktiga priser och prisjusteringar (såsom prisändringar från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information om varor i lager. Zlimline förbehåller sig rätten att korrigera sådana fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om ett felaktigt pris har angetts för en beställd vara kommer du att meddelas av Zlimline om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan Zlimline fortsätter med beställningen.

1.4 Webbplatsen, och allt innehåll på den, ägs av Zlimline eller dess licensgivare. Informationen är skyddad och detta innebär att varumärken, bilder och grafik, produktnamn, design, layouter och information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt tillstånd från Zlimline.

 

2. AVTAL OCH BESTÄLLNING

2.1 För att genomföra ett köp via webbplatsen måste du acceptera Zlimline villkor. Genom att godkänna villkoren godkänner du att du har läst informationen om personuppgifter och godkänt användningen av personuppgifter och cookies i enlighet med Zlimline integritetspolicy, se här. Och att du förbinder dig att följa Zlimline villkor i sin helhet.

2.2 Ett köpeavtal ingås först när du har fått en bekräftelse från Zlimline om din beställning och du har fått en orderbekräftelse från Zlimline via e-post. Du är skyldig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Zlimline. Du kan återkalla din beställning tills den har bekräftats av Zlimline. Om beställningen återkallas kommer Zlimline att återbetala eventuella betalningar som du eller ditt betalnings- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

 

3. KUNDINFORMATION

När du utför en beställning kommer du att bli ombedd att lämna vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter du fyller i är korrekta och fullständiga och ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Zlimline behandling av personuppgifter finns i Zlimline integritetspolicy.

 

4. PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING

4.1 Vid beställning via webbplatsen gäller de priser som anges på webbplatsen. Priserna anges i svenska kronor och inkluderar moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och expeditionsavgifter, vilka anges separat.

4.2 Du kan betala på de sätt som anges på Webbplatsen. Zlimline har rätt att debitera redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalningssätt väljs av dig och godkänns av Zlimline. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Zlimline eller dess samarbetspartners göra en kreditupplysning. I ett sådant fall kommer du att informeras om detta.

 

5. KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN

Zlimline kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Webbplatsen med förmånligare villkor än vad som framgår av dessa villkor, t.ex. rabatterade priser eller gratis frakt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika artiklar som Zlimline anger i samband med kampanjen. Zlimline förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. När en kampanj avslutas eller återkallas gäller dessa villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika artiklar på webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

 

6. LEVERANS OCH TRANSPORT

6.1 Varor som finns i lager skickas normalt inom de 3 arbetsdagar som anges på Webbplatsen.

6.2 Produktens förväntade leveranstid anges i orderbekräftelsen, vid kassan och/eller på den relevanta produktsidan på Webbplatsen.

6.3 Om paket ska lösas in måste du göra det inom den tid som anges i meddelandet. Paket måste normalt hämtas personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du kommer alltid att få ett meddelande som visar var och när paket ska hämtas ut. Anmälan kan göras via e-post, vanlig post och om du har angett ett mobilnummer även via telefonsamtal eller SMS. Om du inte hämtar ut paketet har Zlimline rätt att debitera dig för leveransavgiften.

6.4 Under kampanjerna kan leveranstiden ta längre tid, som vanligt. I dessa fall kommer vi att ge exakt information om specifika förseningar.

 

7. ÅNGERRÄTT

7.1 Vid köp av produkter på webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Zlimline inom 14 dagar från det att du eller ditt ombud har mottagit den beställda varan (ångerfristen).

7.2 I samband med en beställning av varor för vilka ångerrätten inte gäller kommer du att få tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får du inte bryta förseglingen om du vill kunna utöva din ångerrätt. Ångerrätten upphör således när du bryter förseglingen.

7.3 Om du vill ångra köpet måste du, innan ångerfristen har löpt ut, skicka ett klart och otvetydigt meddelande till Zlimline via e-post till info@zlimline.se. Du måste ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och varans namn i meddelandet. Om du inte vill använda ovanstående alternativ på anmälan kan du använda den standardblankett för utövande av ångerrätten som Konsumentverket har tagit fram (se www.konsumentverket.se).

7.4 När du utövar din ångerrätt betalar du returfrakten och ansvarar för varornas skick efter att du har mottagit varorna och under returfrakten. Varan måste skickas tillbaka inom 14 dagar från det datum då du hämtade din försändelse. Produkten måste skickas väl förpackad, i gott skick och i originalförpackning. Returer måste göras till Zlimline enligt de instruktioner som ges i det e-postmeddelande som du har fått från Zlimline efter att du har kontaktat info@zlimline.se.

7.4.1 Du betalar inte returfrakten när beställningen är felaktig, vilket innebär att du har fått en felaktig produkt.

7.5 När du ångrar ditt köp återbetalar Zlimline det belopp du betalat för varan, exklusive leveranskostnader. På det belopp som ska återbetalas har Zlimline rätt att dra av ett belopp som motsvarar produktens värdeminskning jämfört med produktens ursprungliga värde, om och i den mån denna värdeminskning beror på att du har hanterat produkten i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

7.6 Zlimline återbetalar beloppet, dock senast inom 14 dagar från det datum då vi tog emot din retur och skickade dig en returbekräftelse via e-post.

 

8. GARANTI OCH REKLAMATION

8.1 Garantin gäller för produkter när:
a) Det finns ett tekniskt fel.
b) Inframaten inte värms tillräckligt mycket.

8.2 Garantin gäller inte när:
a) Produkten är trasig på grund av felaktig användning, t.ex. att dragkedjan går sönder och andra skador.
b) Defekter beror på att produkten tappas eller skadas fysiskt.
c) Defekter beror på att inframaten har satts ihop när den fortfarande är för varm eller har skadats fysiskt på något annat sätt.

8.2 Reklamationsrätten omfattar varor som är defekta enligt konsumentskyddslagen. Om du upptäcker att produkten är defekt när du får din beställning ska du kontakta Zlimline så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter att du fått din beställning. Du gör en reklamation genom att skicka ett e-postmeddelande till info@zlimline.se.

8.3 Zlimline ansvarar för returfrakt för godkända reklamationer.

8.4 När den reklamerade produkten returneras och klagomålet godkänns kommer Zlimline att kompensera dig i enlighet med konsumentskyddslagen. Ersättningen måste betalas ut inom 14 dagar från det att Zlimline mottagit klagomålet, men detta kan ta längre tid beroende på produktens art. Zlimline förbehåller sig rätten att avslå en reklamation om det visar sig att produkten inte är defekt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning.

 

9. FORCE MAJEUR

Zlimline ansvarar inte för förseningar som orsakas av omständigheter som Zlimline inte har kunnat kontrollera, såsom allmän arbetskonflikt, krig, brand, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsreglering, tekniska problem, fel i el/telekommunikation/dataförbindelser eller annan kommunikation och fel eller förseningar i tjänster från underleverantörer på grund av omständigheter som anges här. Dessa omständigheter ska utgöra skäl för undantag som medför befrielse från skadestånd och andra sanktioner. Om en sådan situation uppstår kommer Zlimline att informera dig både i början och i slutet av tiden för den aktuella situationen. Om omständigheten har varat längre än två månader har både Du och Zlimline rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

 

10. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

Zlimline förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i dessa villkor. Alla ändringar av dessa villkor kommer att publiceras på webbplatsen under Allmänna villkor. Ändringarna gäller från den tidpunkt då du har accepterat villkoren (i samband med ett nytt köp eller när du besöker webbplatsen), eller efter att Zlimline har informerat dig om ändringarna.

 

11. INVALIDITET

Om en behörig domstol, myndighet eller skiljedomstol anser att någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig eller inte kan verkställas, ska bestämmelsen i fråga och alla andra bestämmelser vara giltiga och verkställbara i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag. De bestämmelser som förklaras ogiltiga eller icke verkställbara kommer att ersättas av relevant juridisk vägledning och rådgivning.

 

12. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

12.1 Tvister ska i första hand lösas genom överenskommelse efter diskussion med Zlimline.

12.2 Om en tvist inte kan lösas genom överenskommelse med Zlimline kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden), som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan också lämna in klagomål direkt online via Europeiska kommissionens plattform för tvistlösning, som du hittar på följande länk https://ec.europa.eu/consumers/odr. Om du lämnar in ett klagomål via denna plattform vidarebefordras ditt ärende automatiskt till lämpligt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan kontaktar sedan oss och försöker lösa tvisten utan att ingripa i domstolen. I händelse av en tvist följer Zlimline ett beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

12.3 Tvister om tolkning eller tillämpning av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras i enlighet med punkt 12.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.

 

Dessa villkor har upprättats av Zlimline 29-10-2021.

 

Varukorg